งานกลึงซีเอ็นชี ไนลอน อุปกรณ์จับยึด

งานกลึงซีเอ็นชี ไนลอน อุปกรณ์จับยึด part cnc lathe material mc nylon