งานกลึงซีเอ็นซี ไนลอน

part cnc lathe material mc nylon