อลูมิเนียมพับเชื่อมชุบอะโนไดซ์

part sheet metal and anodized