งานเจียรกลมควบคุมค่า 0.005 mm

งานเจียรกลมควบคุมค่า 0.005 mm part cylinder grinding
plug gauge control 0.005mm