งานปาดและงานมิลลิ่ง

งานปาดและงานมิลลิ่ง

facemilling & milling