งานเจียรกลมควบคุมค่า 0.005 mm part cylinder grindingplug gauge control 0.005mm
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมยานยนต์ jig & fixtures Automotive part
งานปาดและงานมิลลิ่ง facemilling & milling
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมยานยนต์ jig & fixtures Automotive part