งานปาดและงานมิลลิ่ง facemilling & milling
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมยานยนต์ jig & fixtures Automotive part
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมยานยนต์ jig & fixtures Automotive part