งานปาดและงานมิลลิ่ง facemilling & milling
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมยานยนต์ jig & fixtures Automotive part
งานกัดไนลอน part milling material mc nylon
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมยานยนต์ jig & fixtures Automotive part