งานสแตนเลสพับเชื่อม part sheet metal
งานเจียร กัด สแตนเลส part milling material sus
งานปาดและงานมิลลิ่ง facemilling & milling
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค jig & fixtures electronic part
อุปกรณ์จับยึด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค jig&fixtures electronic part
งานมิลลิ่ง ไนลอน part milling material mc nylon
งานกลึงซีเอ็นชี ไนลอน อุปกรณ์จับยึด part cnc lathe material mc nylon